Szeredi-kápolna

A Szeredi Kegyhely története:

Az 1400-as évek utolsó évtizedeiben történt:

A környező falvakat a Nádasdy család birtokolta, ekkor vette meg Szerdahelyt Bezerédj Vörös Gergely a Nádasdy családtól. Birtoka közepén felállította a Szűzanya szobrát egy erdőségben, azaz a kápolna jelenlegi helyén. Alig fél évszázad múltán egy borzalmas vihar alkalmával villám sújtott a szoborba, s a tartóoszlop darabokra tört. A törmeléket eltávolították, csodálattal látták, hogy a szobor teljesen sértetlen maradt. Ez a csodálatosnak látszó esemény irányította a szoborra a hívek és az emberek figyelmét, és így a XV. század végén megindult a környező községek népének zarándoklata a szoborhoz. Hosszú éveken keresztül innen indult a bencés atyák irányításával a környék híveinek processziója Mariazellbe. A XIX. század vége felé a környező fákon elhelyezett mankók arról tanúskodtak, hogy a szobornál csodálatos gyógyulások történtek.

1903-ig a szobor a szabad ég alatt állott. Ebben az évben szép kápolnát építettek a hívek adományából, és a szobor oda került. 1980-ban, a kegyszobor felállításának félévezredes jubileumára a kápolna mögött szép, tágas teret alakítottak ki a nagyszámú hívősereg befogadására, melyet a keresztúti stációk képei ölelnek át, és ezt vasárnaponként szabadtéri miséző helynek is használják.

A Fájdalmas Szűzanya ünnepét szeptember 3. vasárnapján tartjuk minden esztendőben. Előtte szombaton, és az ünnepen a környék hívei nagy számban zarándokolnak a Fájdalmas Anyához. Év közben is sok hívő keresi fel a helyet egyénileg és csoportosan.

2010-ben pályázati támogatásból új padokkal láttuk el a kápolnaudvart, mely új térkövezést is kapott.