Egyházi hozzájárulás, támogatások

Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás (régebben adó vagy párbér) az egyházközség mint intézmény működtetésére befizetett összeg. A megállapított éves összege keresőknek 5000 Ft, nyugdíjasoknak, kismamáknak 3000 Ft. Ebből finanszírozzuk a Plébánia rezsiköltségeit és karbantartását, a plébános és munkatársaink illetményét, ingatlanjaink (pl. a templom, kápolnák, Katolikus Népház) kötelező vagyonbiztosítását és az adminisztratív költségeket (telefon és internet, papír, fénymásolás, postaköltség stb.). Befizethető készpénzben az adószedőnél, vagy az irodában.

Adomány

Természetben, pénzben vagy szolgálatban nyújtott önkéntes, jótékony célú támogatás. Az adományozó szándékát minden esetben tiszteletben tartjuk, és adományát az általa megjelölt célra fordítjuk.

Perselypénz

A szentmiséken gyűjtött adomány. Szent helyeink üzemeltetésére (fűtés, világítás, virágdíszítés, liturgikus költségek: pl. gyertya, ostya) fordítjuk. A meghirdetett központi gyűjtések (katolikus iskolák, missziók, papnevelés céljaira, Péter-fillér gyűjtés és a Katolikus Karitász javára) bevételét azonnali számolás után a Püspökség számlájára fizetjük be, innen kerül az országos alapba.

Stólapénz

Az egyházi szolgálatok (szentmisék, esketés, temetés) alkalmával fizetendő díj. Szabott ár, melynek mértékét és a szolgálattevők közötti elosztásának arányát a Győri Egyházmegye állapítja meg.
 
Jelenleg érvényes stóladíjak:
Olvasott szentmise: 1500 Ft
Énekes szentmise: 3000 Ft
Esketés:30000 Ft
Nászmisés esketés: 33000 Ft
Temetés: 25000Ft
Temetés kántor nélkül: 15000 Ft