Házaspárok útja

Ismertető a Házaspárok útjáról

A világon az első házaspárok útja a Zánka és Nagyvázsony közötti út mentén fekvő Óbudaváron található. A kápolnától induló és ide visszavezető másfél kilométer hosszú erdei sétaút 15 állomást érint, melyek a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jelenítik meg. A rajtuk látható, Ozsvári Imri grafikusművésznő által festett képek, a szentírási idézetek, feladatok ösztönzést adnak arra, hogy a párok életük egyes mérföldkövein elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással. Kettő kísérőfüzet is segíti az elmélyülést, amely minden állomással kapcsolatban egy rövid elmélkedést tartalmaz, és a családi életben fölmerült nehézségek sikeres megoldáshoz nyújt segítséget.                     

A házaspárok útját a schönstatti családok imái és áldozatai hordozzák, hogy akik ezt az utat végigjárják, kapcsolatukban megújuljanak és házasságukban megerősödjenek.

Az óbudavári út mintájára számos más helyen is megépítették a Házaspárok útját. A fertőszentmiklósi út a 25. ebben a sorban. Ez a Házaspárok Útja segítséget szeretne nyújtani a helyi és környékbeli jegyes- és házaspároknak a kapcsolatuk ápolásához, és fejlődéséhez, melyet 2020 október 18-án áldott meg Simonics Péter plébános.

Fertőszentmiklóson a 2020-as Házassághete rendezvények alkalmával ismerkedtek meg a Házaspárok útjával. Mivel többeknek tetszett, felvetődött a házaspárok között egy állandó Házaspárok útja létesítése, mely a Fertőszentmiklósért egyesület támogatásával el is készült.

A Házaspárok útja a Magyar Schönstatt Mozgalom családpedagógiai tevékenységének fontos állomása Óbudaváron. 1985 óta munkálkodunk azon, hogy ez a hely „oázissá” váljon a magyar családok számára, ahol a párok megpihenhetnek, erőt meríthetnek a közös imákból, az előadásokból, és tapasztalataikkal, életpéldáikkal gazdagíthatják egymást.

A Házaspárok útjának elkészítésekor három fontos gondolat vezetett bennünket:

Ma, amikor a házasság válságban van, segítséget szeretnénk nyújtani, hogy a párok tudatosan ápolják kapcsolatukat, életútjukon újra és újra egymásra találjanak, felfedezzék közös hivatásukat, gyermekeiket helyesen neveljék és otthonaikban boldog családi életet éljenek.

Nagy segítséget jelent, hogy itt társakra lehet találni, akikkel erősítjük egymást. A magányos fát a hegy tetején – még ha erős is – könnyen kicsavarja a viharos szél. A liget fái védelmet nyújtanak egymásnak, így erősebben állnak. Tapasztaljuk, hogy egyedül nem könnyű ellenállni a korszellem káros áramlatainak sem nekünk, sem gyermekeinknek, könnyebben elbizonytalanodunk, sodródunk, alkalmazkodunk a többséghez. Összekapaszkodva erőink megsokszorozódnak, és közösen nagyobb örömmel haladunk ugyanazon cél felé.

Szeretnénk, hogy ez az út Szűzanyánk szentélyén keresztül Istenhez, az igaz és örök szeretet forrásához vezesse a családokat más lelkiségekből is. Ez a szentély különleges hely, mert bár mérete kicsi, valójában hatalmas: több mint száz „mellékoltára” van. Ezek családjaink háziszentélyei, akik a Szűzanya segítségével törekszenek arra, hogy Istent és egymást egyre jobban szeressék, házasságukban megújuljanak. Az otthonokból kiinduló szeretetáramlat és a felajánlott áldozatok a kápolnában egyesülnek, melynek kegyelmeiből minden család és zarándok meríthet.

A házaspárok útja állomásai:

 1. állomás: Egymásra találtunk – életre szólóan
  2. állomás: Az otthonunk a mi birodalmunk
  3. állomás: Életet adunk, életet kapunk
  4. állomás: A szeretet fájhat
  5. állomás: A nehézségek által növekszünk
  6. állomás: Erős gyermekeket nevelünk
  8. állomás: Az emberélet útjának felén
  7. állomás: Másokkal együtt erősebbek vagyunk
  9. állomás: Küldetésünk van!
  10. állomás: Hűek maradunk
  11. állomás: Elengedjük gyermekeinket
  12. állomás: Gondoskodunk időseinkről
  13. állomás: Megöregszünk, aratunk
  14. állomás: Mindennek értelme van
  15. állomás: Hálát adunk

Javaslatok a Házaspárok útja átelmélkedéséhez:

A házasság útjának zarándokai vagyunk nap, mint nap. Kapcsolatunk mélységeit, magasságait éljük végig akár egy konkrét Házaspárok útjánál járunk, akár otthonunkban, családcsoportunkban szeretnénk felfrissíteni kapcsolatunkat. Kettesben vagy csoportban is dolgozhatunk a házasságunkon. A feldolgozáshoz, a közös elmélyüléshez szeretnénk segítséget adni, javaslatot tenni, de a megvalósítás olyan sokféle lehet, ahány házasság van.

Egy-egy állomásnál elcsendesedve végig gondoljuk:

 • Mit üzen nekem az adott állomás, a festett szimbólumok, a szentírási részek és a feladatok?
 • Segítségül hívhatjuk a kísérő könyveket is, amelyek további ötleteket, szempontokat adhatnak a beszélgetéshez. Elolvashatjuk, és kiemelhetjük belőle: mi érintett meg?
 • Milyen örömeink, nehézségeink vannak ebben az élethelyzetben?
 • Milyen vágyaim vannak ebben az élethelyzetben?
 • Mit üzenhet nekem a házastársam a képpel kapcsolatban?
 • Mit üzenhet nekem a Jóisten a képpel kapcsolatban?
 • Konkrét elhatározást teszünk (csak egyet, kettőt – a kevesebb több), miben szeretnénk fejlődni, és ennek érdekében milyen lépéseket teszek, teszünk.

Természetesen a megvalósítás változik a körülményeinktől függően:

Kettesben érkeztünk

 • Érdemes néhány állomást kiválasztani, amelyek jelenleg különösen foglalkoztatnak minket, és azoknál hosszabban elidőzünk a fenti szempontok alapján.

Csoporttal érkeztünk:

 • A párok kiválasztanak egy-egy állomást.
 • A hozzá kapcsolódó szövegből előre felkészülnek, és ami megérintette őket, felolvassák a könyvből.
 • Beszélhetnek arról, hogy az állomással kapcsolatban milyen megerősítő tapasztalatuk volt.
 • Szép élmény, ha a párok kettesben is végigjárják az utat pár perces különbséggel indulva, hogy az őket foglalkoztató állomásoknál elidőzhessenek, és a legmélyebb gondolatokat is elmondhassák egymásnak.
 • A záró körben megoszthatják, mivel gazdagodtak.

Kívánjuk, hogy a könnyed séta ezen az úton segítsen abban minden párt, hogy nap, mint nap felszítsák a szeretet tüzét!

A szervezők bíznak abban, hogy a környék jegyespárjainak, házaspárjainak konkrét segítséget nyújt a közös boldog élethez.